Archive for December, 2011

Despre iubiri…

Posted: December 4, 2011 in Uncategorized

Cred că doar sufletele neevoluate iubesc la fel, de fiecare dată, şi au aceleaşi aşteptări de la iubirile din viaţa lor.

Poate că viaţa ne oferă, aproape mereu, şansa de a alege cum să iubim…sau poate că iubirea alege forma în care ni se arată …căci…

…sunt iubiri “accesibile”, pe care le putem avea doar întinzând mâna. Nu cer mult, nu chinuie, dar nici nu lasă urme. Dispar subit, aşa cum se ivesc, lăsându-ne neciobiţi… (more…)